Farní poklady™

Covidová aktivita farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele.

Izajáš 45, 3

Co jsou Farní poklady™?

Pokladem je vždy něco, co je nám vzácné. Pokladem můžete být pro někoho vy sami. Pokladem mohou být zajímavá místa, která možná znáte jen vy. Farní poklady™ chtějí být od každého trochu - vzácná setkání lidí na vzácných místech.

Pokud jste někdy schovávali nebo hledali poklad, ať už podle mapky nebo přístroje GPS, nebudou pro vás Farní poklady™ úplně neznámou aktivitou. Pokud ne, nevadí, nic složitého to není. Čtěte dál.